Bestaanszekerheid en Participatie

Hier vindt U een selectie uit onze gevraagde en ongevraagde adviezen over de thema's Bestaanszekerheid en Participatie aan Burgemeester en Wethouders (B&W) van Gooise Meren. Naast de advisering aan het college vindt ook intern (voorbereidend) overleg plaats vanwege de voorbereiding van conceptbeleid. In een aantal gevallen wordt er een regionaal advies uitgebracht of ondersteund. Dit is het geval bij overstijgende en regionale zaken als vervoer. Bij de adviezen vanaf 2019 staat een korte toelichting over het onderwerp. De adviezen zijn in een apart venster te openen. Het zijn PDF bestanden.

 • Nota Bescherming en opvang - zorgen maatschappelijke acceptie 2021;
  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht op de Nota Bescherming en Opvang, d.d. 23 augustus 2021 Download: GM Bescherming en Opvang
 • Nota inclusie - iedereen doet mee. Maatschappelijke acceptatie 2021;
  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht op de Nota Inclusie Iedereen doet mee. Download: Advies GM Nota Iedereen doet mee
 • Beleid inburgering 2021;
  Advies over het beleid mbt de Inburgering November 2021 Download: Advies over beleid GM mbt de inburgering
 • Concept plan schulphulpverlening 2018;
  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht over de aanpak van de schuldhulpverlening in de periode 2019 - 2222. In het advies wordt onder andere aandacht gevraagd voor de mensen met een beperking en voor jongeren, die een Wajong uitkering ontvangen. Door hun verminderde zelfredzaamheid komen zij vaker in financiele problemen en daarmee in de schuldhulpverlening terecht. Ook voor gezinnen, die net niet in de bijstand vallen door de vermogenstoets, wordt aandacht gevraagd. Download: Advies Conceptplan Schuldhulpverlening
 • Nota Bescherming en opvang 2016;
  De Beraad Gooise Meren heeft advies uitgebracht aan het College over het beleidsplan Bescherming en Opvang 2017 - 2020. Download: Advies bescherming en opvang
 • Advies beschermd wonen 2015;
  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over Beschermd Wonen in het kader van de WMO. Dit is een regionaal advies en in samenspraak met de andere adviesraden tot stand gekomen. Download: Advies Beschermd Wonen