Wat is de Participatiewet

De Participatiewet bestaat vanaf 2015.  Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong. Het doel van deze wet is om mensen met enig arbeidsvermogen (dus ook degenen met een arbeidsbeperking) aan het werk te krijgen of te ondersteunen bij het werk. Ook inwoners met een bijstandsuitkering kunnen via de Participatiewet ingezet worden in het arbeidsproces.

Uitgangspunt is dat iedereen naar eigen vermogen deel kan nemen aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud kan voorzien.

Lees meer over dit onderwerp op Zorgwijzer