Wie is wie

Op de volgende pagina’s maakt u kennis met de leden van het Beraad Gooise Meren. 

De leden van het Beraad Gooise Meren zijn betrokken burgers en positief kritisch ingesteld.

De leden van het Beraad signaleren knelpunten en aandachtspunten en denken mee over beleid en verbeterpunten. Alle leden zijn benoemd door het college van B&W van Gooise Meren.

Ieder is vrijwillig lid van het Beraad. De leden vertegenwoordigen geen organisatie. Vanuit persoonlijke interesse voelt ieder zich betrokken bij wat er binnen de WMO en het sociaal domein in Gooise Meren gebeurt.