Het Beraad Gooise Meren

Als adviesraad denken we met de gemeente mee tijdens de voorbereiding en vormgeving van haar sociale beleid. Maar we volgen vooral ook hoe dit beleid in de praktijk uitwerkt voor de inwoners van Gooise Meren. Onze adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders betreffen onderwerpen waar veel inwoners van Gooise Meren vroeg of laat wel mee te maken kunnen krijgen. Zoals maatschappelijke ondersteuning, jeugd/kinderen/gezin en participatie. Informatie over onze adviezen hebben wij op de website in 5 thema’s ondergebracht en is daar terug te vinden.  

De 5 thema's

  1. Wonen, vervoer en leefomgeving 
  2. Opvoeden en opgroeien 
  3. Sociaal domein/WMO en welzijn 
  4. Bestaanszekerheid/participatie 
  5. Bewegen, preventie, vitaliteit en veerkracht 

Deze onderwerpen hebben hun weerslag op het gewone leven van inwoners. We proberen ogenschijnlijk ‘losse’ processen en signalen te verbinden en deze te vertalen richting de gemeente. 

Wilt u ons iets vertellen? 

Het Beraad wil graag weten wat er leeft binnen onze gemeente op sociaal maatschappelijk gebied. Zodat wij nog beter in staat zijn het beleid van de gemeente te beoordelen, knelpunten met de gemeente te delen en daarover te adviseren. Individuele problemen kunnen wij echter niet behandelen. Maar wel gemeenschappelijke zaken en knelpunten. Deze kunnen wij delen met de gemeente door middel van een (onafhankelijk) advies. U kunt daarvoor via de CONTACT link met ons in contact komen.