Het Beraad Gooise Meren

Is een door de gemeente ingesteld adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Gooise Meren. 

Advies

Zij adviseert de gemeente Gooise Meren gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de wet: