Vacature voor een lid Beraad Gooise Meren

Het Beraad Gooise Meren is een adviesraad van de gemeente Gooise Meren. Het is een belangrijk gesprekspartner voor de gemeente met betrekking tot de beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein. 

Het Beraad Gooise Meren is onafhankelijk en kan advies uitbrengen over alle thema’s binnen het sociaal domein. Het brede sociaal domein heeft ook vaak betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ook daar kunnen wij (ook ongevraagd) advies over geven aan de gemeente. 

Het Beraad Gooise Meren adviseert gevraagd en ongevraagd over bestaand en nieuw beleid van de gemeente maar draagt ook, namens de inwoners van de gemeente, zelf beleidsideeën aan. Daarvoor is het van belang dat het Beraad Gooise Meren weet wat er in de kernen van de Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden en Muiderberg) leeft.

Het Beraad Gooise Meren telt maximaal vijftien leden. Zij komt bij het voorbereiden van adviezen vaak in kleinere werkgroepen bijeen.

De leden hebben kennis van en/of ervaring met de thema's, zoals maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Maar ook gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur. Alle leden wonen in de gemeente Gooise Meren.

Het Beraad Gooise Meren is onafhankelijk, leden mogen geen lid zijn van de gemeenteraad of een bestuurscommissie. Daarnaast mogen zij niet betrokken zijn bij een organisatie die belang heeft bij het gemeentelijke WMO-beleid en/of een WMO gerelateerde subsidie van de gemeente ontvangt. Leden hebben zitting op persoonlijke titel zonder last of ruggenspraak. 

Het Beraad Gooise Meren komt graag in contact met geïnteresseerde bewoners uit de gemeente Gooise Meren, op dit moment met name uit Muiden en Naarden-Keverdijk, die deel willen nemen aan het Beraad met deskundigheid op een van de deelgebieden en die verder voldoen aan het volgende algemene profiel:

  • U heeft oog voor de belangen van kwetsbare inwoners;
  • U beschikt over kennis van en heeft brede belangstelling voor de diverse onderwerpen in het Sociaal Domein;
  • U kunt goed samenwerken en bent analytisch, initiatiefrijk, communicatief en oplossingsgericht;
  • U bent in staat het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen;
  • U kunt beleidsmatig adviseren (detailinformatie vertalen naar algemene adviezen, verschillende -soms tegenstrijdige- geluiden  samenvoegen tot een eenduidig advies);
  • U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van deze adviezen en andere teksten;
  • U levert een actieve bijdrage aan de (thema-)bijeenkomsten;
  • U bent bereid het Beraad (mede) te vertegenwoordigen in externe overleggen en bijeenkomsten;
  • U bent woonachtig in de gemeente Gooise Meren;
  • Leden van het Beraad werken op vrijwillige basis en krijgen een vergoeding voor het bijwonen van plenaire vergaderingen. 

Het beraad vergadert zo’n 10 keer per jaar.

Het tijdsbeslag is gemiddeld één dagdeel per week. In het geval van het voorbereiden van een advies kan dit soms meer zijn.

Herkent u zich in het profiel voor Lid Beraad Gooise Meren en bent u geïnteresseerd in deze maatschappelijk interessante functie, reageer dan per mail.

Reageer