Hoe werkt het Beraad?

De leden van het Beraad en de betrokken ambtenaren van de gemeente Gooise Meren stellen in samenspraak de onderwerpen voor de agenda vast. Het bestuurlijk jaarplan is een leidraad in de keuze van de agenda. De agenda van de Regio Gooi en Vechtstreek kan ook de onderwerpen bepalen. Tot slot kan ook de actualiteit de agenda bepalen.

Gevraagd en ongevraagd advies

Het Beraad Gooise Meren brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan Gemeente Gooise Meren op het gebied van de WMO, de Jeugdwet en de Participatie wet en gerelateerde zaken als bijvoorbeeld het WMO vervoer, Beschermd Wonen, leerlingenvervoer, hulpmiddelen, mantelzorg.

De actualiteit kan aanleiding zijn om vragen te stellen over het beleid, de huidige uitvoering van het beleid, dit beleid te toetsen of een (on)gevraagd advies uit te brengen aan het College. 

Beleidsontwikkeling

Het Beraad Gooise Meren denkt tijdig mee in de ontwikkeling van het beleid, zodat onze visie doorklinkt in het geformuleerde gemeentelijk en regionaal beleid. Het Beraad Gooise Meren heeft een kritische en opbouwende houding. Zij is serieus in haar advisering, bewaart afstand en is een gelijkwaardige gesprekspartner.

Regionaal Voorzitters Overleg

De voorzitter van het Beraad Gooise Meren neemt deel aan het Regionaal Voorzitters Overleg van Regio Gooi en Vechtstreek. De onderwerpen in het Regionaal Voorzitters Overleg of het regionaal beleid kunnen aanleiding zijn om een (on)gevraagd advies aan de gemeente of de regio uit te brengen.