De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

bestaat sinds 1 januari 2015. Het is de opvolger van de WMO uit 2007. 

De WMO 2015 regelt dat gemeente verantwoordelijk is voor de vertaling van de wet naar lokaal beleid en de uitvoering ervan op gemeentelijk niveau. 

Het doel van de wet is om burgers te helpen met voorzieningen en hulpmiddelen, zodat zij zolang mogelijke zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. 

Lees meer over dit onderwerp op Zorgwijzer