De Jeugdwet 2015

De Jeugdwet 2015 regelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp, de uitvoering van kinderbescherming maatregelen en jeugdreclassering. 

De gemeente bepaalt welke hulp vrij toegankelijk is en welke hulp een individuele voorziening is. 

Lees meer over dit onderwerp op Zorgwijzer