Wonen, Vervoer en Leefomgeving

Hier vindt U een selectie uit onze gevraagde en ongevraagde adviezen over het thema Wonen, Vervoer en Leefomgeving aan Burgemeester en Wethouders (B&W) van Gooise Meren. Naast de advisering aan het college vindt ook intern (voorbereidend) overleg plaats vanwege de voorbereiding van conceptbeleid. In een aantal gevallen wordt er een regionaal advies uitgebracht of ondersteund. Dit is het geval bij overstijgende en regionale zaken als vervoer. Bij de adviezen vanaf 2019 staat een korte toelichting over het onderwerp. De adviezen zijn in een apart venster te openen. Het zijn PDF bestanden.

 • Advies over 'Inkoop Trapliften' , 28 augustus 2023;
  Op 28 augustus 2023 is dit gezamenlijke advies, van de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren, aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van deze gemeenten, aangeboden. Download: Advies trapliften
 • Bekostiging Leerlingenvervoer Gooise Meren 2022;
  Het Beraad Gooise Meren heeft, op basis van het verzoek van de gemeente om advisering, over de voorgenomen wijzigingen in de verordening van de beleidsregels Bekostiging Leerlingenvervoer Gooise Meren 2022, op 12 juli 2022 een advies uitgebracht. Download: Advies over de Beleidsregeling Bekostiging Leerlingenvervoer 2022
 • Leerlingenvervoer - inbesteding (regionaal advies) 2021;
  Op verzoek van de Regio Gooi en Vechtstreek is een gezamenlijk advies uitgebracht van de Adviesraden Sociaal Domein HBEL, Hilversum, en Wijdemeren en het Beraad Gooise Meren over de Service Level Agreement Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek). De Adviesraad Sociaal Domein Weesp is niet bij het advies betrokken, omdat het leerlingenvervoer versneld over gaat naar de gemeente Amsterdam. De adviesraden hebben positief geadviseerd over het voornemen tot inbesteding van het doelgroepenvervoer in 2020. Voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer heeft Regio Gooi en Vechtstreek een besloten vennootschap opgericht (hierna: Vervoer B.V.). In de Service Level Agreement Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek worden afspraken gemaakt tussen de Regio en Vervoer B.V. over de uitvoering van het leerlingenvervoer. De adviesraden zijn in de gelegenheid gesteld om inbreng te leveren bij het opstellen van de SLA. Download: Regionaal Advies betreffende het Leerlingen Vervoer
 • Advies WMO vervoer en doelgroepen vervoer (inbesteding) 2020;
  Het Beraad Gooise Meren adviseert over het WMO vervoer in de gemeente. De Regio Gooi en Vechtstreek is betrokken bij de veranderingen en de voorbereiding van het vervoer voor gebruikers van de WMO, het bijzonder schoolvervoer en het vervoer in het kader van de Jeugdwet, het zogenaamde "doelgroepenvervoer". Zij vraagt de diverse Adviesraden op het gebied van het sociaal domein om advies, zo ook over het WMO vervoer. In december 2019 heeft het Beraad Gooise Meren een advies uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren over de voorgenomen plannen met betrekking tot het doelgroepenvervoer en het WMO vervoer. In februari 2020 is er een gezamenlijk advies van alle Adviesraden uit de Regio Gooi en Vechtstreek uitgebracht over het WMO vervoer en het doelgroepen vervoer vanaf januari 2021 door inbesteding. Dit advies is zowel regionaal als lokaal uitgebracht. In de loop van 2020 is een regionale werkgroep met vertegenwoordiging van alle adviesraden op verzoek van de Regio gestart over dit onderwerp. Alle adviesraden uit de Regio Gooi en Vechtstreek werken hieraan mee, ook het Beraad Gooise Meren. In december 2020 heeft dit geresulteerd in een regionaal en lokaal advies, ook aan het College van B en W van Gooise Meren, over de toekomst van het WMO vervoer in een nieuwe Vervoer B.V. vanaf januari 2021. In de loop van 2021 komt er een advies met betrekking tot het leerlingen vervoer van de Regionale Adviesraden. Hieraan wordt momenteel aan gewerkt. Download: Advies inbesteding doelgroepenvervoer
 • Ongevraagd advies doelgroepen vervoer - ontraden inbesteding 2019;
  In december 2019 heeft het Beraad Gooise Meren een advies uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren over de voorgenomen plannen met betrekking tot het doelgroepenvervoer en het WMO vervoer. Download: Ongevraagd advies doelgroepenvervoer
 • Advies ontwerp PvE OV concessie 2019;
  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van de aanbesteding van het Openbaar Vervoer door de provincie Noord Holland, waarin zij haar zorgen uit over de uitwerking van de concessie in het dagelijks leven van de burger. Zeker voor de burger die slecht ter been is of op een andere manier zich niet zelfstandig kan redden in het dagelijks vervoer. Download: Advies inbesteding doelgroepenvervoer regionaal