Vergaderingen

Het Beraad Gooise Meren vergadert minimaal 10 keer per jaar, waarvan 5 keer per jaar met de wethouder(s). Dit kan overdag - maar ook ’s avonds. Voor de plenaire vergadering met de wethouder krijgt men een onkostenvergoeding. De leden bereiden de adviezen doorgaans voor in kleinere werkgroepen en plannen daarvoor aparte bijeenkomsten. Gemiddeld tijdsbeslag is een dagdeel per week.

Agenda

Uiterlijk een week voor de vergadering wordt de vastgestelde agenda via de mail rondgestuurd. Op de agenda staan meestal de volgende onderwerpen:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen van het verslag en het bespreken van de actiepunten uit dit verslag
  • Bespreken van een of meerdere onderwerpen, ingebracht door leden, de wethouder of een ambtenaar
  • Informatie over een onderwerp door een deskundig ambtenaar
  • Rondvraag
  • Sluiting