Uitgangspunt van het Beraad Gooise Meren

Het Beraad Gooise Meren bestaat sinds het voorjaar van 2008, specifiek voor de toenmalige gemeenten Naarden en Bussum. Later werd er ook een vertegenwoordiging van de gemeente Muiden en Muiderberg toegevoegd. 

Het Beraad Gooise Meren heeft in de loop der tijd diverse namen gehad; het Beraad Naarden-Bussum, vervolgens het WMO Beraad Gooise Meren - en nu het Beraad Gooise Meren. In het Beraad Gooise Meren hebben burgers zitting, woonachtig in Naarden, Bussum, Muiderberg en Muiden. Het Beraad Gooise Meren gaat in haar adviesrol uit van de participatie gedachte. Zij hecht er veel waarde aan dat iedere burger in staat moet zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, zowel op het sociaal vlak als op het gebied van werk.

Onafhankelijk

Het Beraad Gooise Meren is onafhankelijk en kan advies uitbrengen over alle thema’s binnen het sociaal domein. Het brede sociaal domein heeft ook vaak betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ook daar kunnen wij (ook ongevraagd) advies over geven aan de gemeente.