Samenstelling

Het Beraad Gooise Meren bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 leden. Alle leden komen uit de gemeente Gooise Meren. Ieder lid van het Beraad Gooise Meren doorloopt een sollicitatie procedure en wordt na goedkeuring voor een bepaalde periode benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

De secretaris van het Beraad is onafhankelijk, is geen lid van het Beraad Gooise Meren en heeft geen stemrecht.

Wanneer kun je lid worden van het Beraad Gooise Meren?

De leden hebben kennis van en/of ervaring met de thema's, zoals maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Maar ook gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur.

Leden van het Beraad Gooise Meren zijn onafhankelijk; lid zijn van de gemeenteraad of een bestuurscommissie in Gooise Meren is niet te combineren. Dit is ook niet mogelijk als er gewerkt wordt bij een organisatie, die belang heeft bij het gemeentelijke WMO-beleid en/of een WMO gerelateerde subsidie van de gemeente ontvangt. 

Leden hebben zitting op persoonlijke titel zonder last of ruggenspraak.