Gooise Meren is een inclusie gemeente. In dat kader hecht zij grote waarde aan het mogelijk maken dat bewoners met een beperking volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. 

Ondertiteling en/of gebarentaal is een belangrijk instrument bij de live uitzendingen van de gemeenteraadsvergaderingen en bij de programma’s van GooiTV, zodat Doven en Slechthorenden de mogelijkheid wordt geboden om mee te doen.

Ook de waarschuwing van de inwoners bij een calamiteit behoeft extra aandacht in deze.

In dit advies vraagt het Beraad hier aandacht voor aan het College van B en W.

Het College heeft hierop gereageerd middels haar reactie op opgevraagd advies, december 2020, en stelt in haar reactie

"We willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. We zijn aanjager voor de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in onze gemeente. In de uitvoering spelen veel partijen een rol, waaronder organisaties, ondernemers en inwoners.

Ook mensen die doof/slechthorend zijn moeten mee kunnen doen in onze samenleving". In haar uitgebreide reactie vermeldt de gemeente hoe binnen Gooise Meren hier mee om wordt gegaan.

 

Download: Het advies over het gebruik van een gebarentolk en ondertiteling bij Gooi TV van het Beraad Gooise meren Download: Reactie op ongevraagd advies inzake de inzet van ondertiteling en gebarentolk bij de live verslagen van de Gemeenteraad en bij d

Nieuwsberichten van het Beraad.

Heeft u zelf nieuws, stuur ons dan een mail.