2019

  • Ongevraagd advies over doelgroepenvervoer;

    De Regio Gooise Meren en Vechtstreek is betrokken bij de veranderingen en de voorbereiding van het vervoer voor gebruikers van de WMO, het bijzonder schoolvervoer en het vervoer in het kader van de Jeugdwet. Het Beraad Gooise Meren heeft hierin een eigen advies uitgebracht aan de Regio en aan het Regionaal Overleg van de overige Raden in Gooise meren.

  • Advies ontwerp PvE OV concessie;

    Het Regionale Overleg Gooi en vechtstreek hebben een gemeenschappelijk advies uitgebracht in het kader van de aanbesteding van het Openbaar vervoer door de provincie Noord Holland. Het Beraad Gooise Meren heeft hierin een eigen advies uitgebracht aan de Regio en aan het Regionaal Overleg van de overige Raden in Gooise Meren.

    Download: Advies ontwerp PvE OV concessie
Archief

hier treft u geordend op jaartal de adviezen aan: