2019

 • Ongevraagd advies over doelgroepenvervoer, december 2019;

  In december 2019 heeft het Beraad Gooise Meren een advies uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren over de voorgenomen plannen met betrekking tot het doelgroepenvervoer en het WMO vervoer. 

  De Regio Gooi en Vechtstreek is betrokken bij de veranderingen en de voorbereiding van het vervoer voor gebruikers van de WMO, het bijzonder schoolvervoer en het vervoer in het kader van de Jeugdwet, het zogenaamde "doelgroepenvervoer".

  Zij vraagt de diverse Adviesraden op het gebied van het sociaal domein om advies, zo ook over het WMO vervoer. 

  Ook in 2020 en in 2021 zijn er op het gebied van het WMO Vervoer en het doelgroepen vervoer diverse adviezen uitgebracht

   

  Download: Ongevraagd advies doelgroepenvervoer, december 2019 Download: Advies regionaal doelgroepenvervoer, februari 2020
 • Advies ontwerp PvE OV concessie;

  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van de aanbesteding van het Openbaar Vervoer door de provincie Noord Holland, waarin zij haar zorgen uit over de uitwerking van de concessie in het dagelijks leven van de burger. Zeker voor de burger die slecht ter been is of op een andere manier zich niet zelfstandig kan redden in het dagelijks vervoer.  

   

  Download: Advies ontwerp m.b.t. het Programma van Eisen voor de OV concessie, april 2019
Archief

hier treft u geordend op jaartal de adviezen aan: