Mirjam van der Heijden en Alex Klippel zijn twee enthousiaste leden van het Beraad Gooise Meren. “We zitten nu met 9 mensen in het Beraad, maar we zoeken nieuwe leden!” vertelt Alex. “Bijvoorbeeld een jurist, een medicus, of een medewerker uit de zorg, waardoor we nog meer onderwerpen kunnen oppakken.”

Wat doet het Beraad precies? 
Het Beraad Gooise Meren is de (verplichte) adviesraad van gemeente Gooise Meren voor het Sociaal Domein, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het Beraad adviseert het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd). Maar het heeft ook een signaleringsfunctie en let op de goede uitvoering van wetten en regels. Mirjam: “Wij adviseren op een breed terrein, bijvoorbeeld over het beleid van het WMO-vervoer, de ondersteuning voor mantelzorgers of de Jeugdwet. Iedere inwoner krijgt hier wel eens mee te maken.”

Waarom zijn jullie lid van het Beraad?
Mirjam: “Eén van onze kinderen heeft een beperking. Daardoor kijk ik anders tegen de voorzieningen in de samenleving aan. Mijn drijfveer is het welzijn van mensen die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen door allerlei omstandigheden, zoals mijn kind. Met het werk in het Beraad hoop ik dat juist deze mensen nu en in de toekomst een goed leven kunnen blijven leiden met de voor hen noodzakelijke voorzieningen.” Alex herkent dit: “Mijn jongste kind heeft Downsyndroom. We hebben daardoor veel ervaring met de goede kanten van het Nederlandse systeem van voorzieningen. Maar we kennen ook de onderdelen waar verbetering mogelijk is. Hiervoor zet ik me in.”

Bent u geïnteresseerd? 
Het Beraad komt graag in contact met geïnteresseerde bewoners uit de hele gemeente. We zoeken mensen die gemotiveerd zijn en ervaring hebben op één van de deelgebieden van het Beraad. Wilt u meer weten over de vacature? Kijk op de website van het Beraad of mail  secretaris@beraadgooisemeren.nl

Beraad Gooise Meren, Mirjam van der Heijden en Alex Klippel