2022

Op de website staan alleen de adviezen vermeld, die zijn ingediend door het Beraad Gooise Meren bij het College.

 • Advies van het Beraad Gooise Meren Beleidsregeling Bekostiging Leerlingenvervoer 2022;

  Het Beraad Gooise Meren heeft, op basis van het verzoek van de gemeente om advisering, over de voorgenomen wijzigingen in de verordening van de beleidsregels Bekostiging Leerlingenvervoer Gooise Meren 2022, op 12 juli 2022 een advies uitgebracht.

  Het Beraad staat positief tegenover de voorgestelde wijzigingen, maar adviseert op 2 onderdelen een iets andere aanpak.

  Download: Advies over de Beleidsregeling Bekostiging Leerlingenvervoer 2022
 • Advies van het Beraad Gooise Meren over de verordening Wmo 2022;

  Het Beraad Gooise Meren heeft, op basis van het verzoek van de gemeente om advisering, over de voorgenomen wijzigingen in de verordening Wmo, op 17 mei 2022 een advies uitgebracht.

   

  Download: BGM advies Wmo 2022
 • Advies over de offerteaanvraag Onderwijs Jeugd Arrangementen;

  Het Beraad Gooise Meren heeft, in samenwerking met andere adviesraden, op 19 april 2022 een advies uitgebracht over de offerteaanvraag 'Onderwijs Jeugd Arrangementen'.

  Het Beraad Gooise Meren en de Adviesraden Sociaal Domein van de HBEL gemeenten, Hilversum en Wijdemeren (hierna tezamen: Adviesraden) adviseren positief over de concept offerteaanvraag.

  Download: Advies inkoop OJA