2020

 • Advies ondertiteling en gebarentaal, november 2020;

  Gooise Meren is een koploper gemeente op het gebied van toegankelijkheid voor haar bewoners. 

  Door het Beraad Gooise Meren is een advies uitgebracht over de inzet van ondertiteling en gebarentaal in de Gemeente Gooise Meren bij de vergadering van de gemeenteraad, op de Gooi TV en bij calamiteiten.

  In een interview in het programma ‘In Derde Termijn’ (13e jrg afl 5) praat Ruud Bochardt over de juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal en de toegankelijkheid met Huub Jansen (Beraad Gooise Meren) en Barbara Boudewijnse (wethouder Gooise Meren).

  Voor het interview volgt u deze link

  De reactie van de gemeente naar aanleiding van dit advies is bijgevoegd. 

  Download: Advies gebarentaal en ondertiteling, november 2020 Download: Reactie advies gebarentaal en ondertiteling door Gemeente Gooise Meren, november 2020
 • Advies WMO vervoer en het doelgroepenvervoer, december 2020;

  Het Beraad Gooise Meren adviseert over het WMO vervoer in de gemeente.

  De Regio Gooi en Vechtstreek is betrokken bij de veranderingen en de voorbereiding van het vervoer voor gebruikers van de WMO, het bijzonder schoolvervoer en het vervoer in het kader van de Jeugdwet, het zogenaamde "doelgroepenvervoer".

  Zij vraagt de diverse Adviesraden op het gebied van het sociaal domein om advies, zo ook over het WMO vervoer. 

  In december 2019 heeft het Beraad Gooise Meren een advies uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren over de voorgenomen plannen met betrekking tot het doelgroepenvervoer en het WMO vervoer. 

  In februari 2020 is er een gezamenlijk advies van alle Adviesraden uit de Regio Gooi en Vechtstreek uitgebracht over het WMO vervoer en het doelgroepen vervoer vanaf januari 2021 door inbesteding. Dit advies is zowel regionaal als lokaal uitgebracht. 

  In de loop van 2020 is een regionale werkgroep met vertegenwoordiging van alle adviesraden op verzoek van de Regio gestart over dit onderwerp. Alle adviesraden uit de Regio Gooi en Vechtstreek werken hieraan mee, ook het Beraad Gooise Meren. 

  In december 2020 heeft dit geresulteerd in een regionaal en lokaal advies, ook aan het College van B en W van Gooise Meren, over de toekomst van het WMO vervoer in een nieuwe Vervoer B.V. vanaf januari 2021.

  In de loop van 2021 komt er een advies met betrekking tot het leerlingen vervoer van de Regionale Adviesraden. Hieraan wordt momenteel aan gewerkt.

  Download: Advies inbesteding doelgroepenvervoer regionaal en lokaal, februari 2020 Download: Regionaal en Lokaal Advies WMO vervoer per 2021, december 2020
 • Gids voor senioren over Wonen, Welzijn en Zorg, december 2020;

  Het Beraad Gooise Meren heeft samen met de Seniorenraad Gooise meren en Versa Welzijn meegewerkt aan de realisatie van een nieuwe (niet digitale) gids over de voorzieningen in de Gemeente Gooise Meren voor senioren.

  Deze gids is o.a. op het gemeentehuis te krijgen.

  Bij de huisbezoeken aan inwoners boven de 80 jaar wordt deze gids overhandigd.

 • Regionaal advies over toelatingsdocumenten sociaal domein, juni 2020;

  De plaatselijke en regionale Adviesraden hebben op verzoek van de Regio Gooi en Vechtstreek advies uitgebracht op het gebied van het sociaal domein. Dit advies is uitgebracht aan de Regio en lokaal aan het College Gooise Meren. 

  Download: Regionaal en Lokaal Advies sociaal domein, juni 2020
 • Advies n.a.v. notitie onderwijskansenbeleid, februari 2020;

  Het Beraad Gooise Meren heeft advies uitgebracht over de notitie “Gelijke ontwikkelkansen voor elk kind”.

  Download: Advies n.a.v. notitie onderwijskansenbeleid, februari 2020