2015

 • Advies Beschermd Wonen, augustus 2015;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over Beschermd Wonen in het kader van de WMO. 

  Dit is een regionaal advies en in samenspraak met de andere adviesraden tot stand gekomen. 

  Download: Advies Beschermd Wonen, augustus 2015
 • Advies aanpak herindicatie, juni 2015;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over de aanpak van herindicaties. 

  Download: Advies aanpak herindicatie, juni 2015
 • Advies subnota's Sociaal Domein, april 2015;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over de subnota's van maart 2015 betreffende de inrichting van het sociaal domein. 

  In haar advies verwondert het beraad zich in hoeverre de vergezichten, die in deze nota staan beschreven op het gebied van toegankelijkheid en inclusieve samenleving, realiseerbaar kunnen zijn. 

  Het Beraad stelt zich de vraag of deze nota's niet te vroeg komen. 

   

  Download: Advies subnota's Sociaal Domein, april 2015