2014

 • Advies gewijzigde nadere regling WMO 2015, november 2014;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over nadere regels, die horen bij de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Download: Advies gewijzigde nadere regling WMO 2015, november 2014
 • Advies concept beleidsplan Sociaal Domein, augustus 2014;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over het beleidsplan Sociaal Domein Naarden - Bussum - Muiden 2015 - 2018. 

  Download: Advies concept beleidsplan Sociaal Domein, augustus 2014
 • Advies hulpmiddelen, 2014 ;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over het bestek "Inkoop hulpmiddelen en trapliften".

  Download: Advies hulpmiddelen, 2014
 • Advies Wmo-raden Offerteaanvraag Jeugd en Wmo 2015;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan de Regio Gooi en Vechtstreek en aan het College van de betreffende gemeenten over de Offerte aanvraag Jeugdwet en WMO 2015 en de aanbesteding hiervan. 

  Dit advies is met meerdere adviesraden in de regio uitgebracht en aangepast aan de plaatselijke situatie in de gemeente.

  Download: Advies Wmo-raden Offerteaanvraag Jeugd en Wmo 2015, 2014
 • Kanttekeningen bij ongevraagd advies Wmo-monitor 2012;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over

  Download: Kanttekeningen bij ongevraagd advies Wmo-monitor 2012
 • Ongevr. advies BNB Monitor 2012;

  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over de WMO monitor 2012. 

  Download: Ongevraagd advies WMO Beraad BNB Monitor 2012, juni 2014