Jan Penneweert

Mijn naam is Jan Penneweert. Ik woon in Bussum.  Vanaf 2010 ben ik lid van het WMO beraad. De eerste vijf jaar hebben de toenmalige beraadsleden zich het meest bezig gehouden met het opstellen van een beleidsnota voor het WMO beleidsplan van de gemeente Bussum, Naarden en Muiden. In 2015 is het beleidsplan gepresenteerd en kon de praktijk van start gaan.

Vanaf 2015 tot heden heeft het beraad een ommezwaai gemaakt tot de beleidsgebied van het Sociaal Domein, waarvan de WMO een onderdeel is. Momenteel is mijn aandachtsgebied vooral de cliëntengroep, die te maken heeft met een aandoening op het gebied van de GGZ.  Ik vind het belangrijk als participant binnen het Beraad mee te denken over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied binnen Gooise Meren en het bewaken van de gemaakte afspraken, zoals genoemd in het beleidsplan 2020-2025.